Om TrueMarketValue - TrueMarketValue

En effektiv handel

DEN SANDE MARKEDSPRIS

En auktion er den mest effektive måde at fastslå den sande markedspris.

En online auktion er et gennemprøvet værktøj til effektivt at fastslå den optimale markedspris på alt fra statsobligation til sjælden kunst.

Markeder kan være volatile – med TrueMarketValue kan både sælger og køber stole på at handlen sker til markedspris.

ET HURTIGERE SALG

Med forvisning om at handlen vil ske til markedspris, kan forhandlingstiden reduceres.

For sælger betyder det en stor besparelse i både driftsomkostninger som vedligehold, skatter, mv. – men også mindre interne omkostninger i form af resourceforbrug – samt færre frustrationer og usikkerhed.

For køber betyder det hurtigere afklaring om man vinder ejendommen. Din tid er kostbar.

FAIRNESS & TRANSPARENS

Vil du gerne have forvisning om at salget sker objektivt, dokumenteret og fair?

Med TrueMarketValue er hele salgsprocessen – og ikke mindst slutforhandlingen – veldokumenteret.

Markedet kan udvikle sig – du og dit bagland kan få forsikring om at en handel via TrueMarketValue er sket til den sande markedspris.

Etiske principper

For at sikre en bedre handel for både købere og sælgere har vi udviklet en række etiske principper.

Alle transaktioner der faciliteres af TrueMarketValue er eksekveret i overensstemmelse med vores etiske principper.

1. Alle sælgere er forpligtigede til at sælge ejendomme der udbydes i samarbejde med TrueMarketValue.

2. Kun forhåndsgodkendte købere byder på ejendomme via TrueMarketValue – købere og sælgere sikres dermed at den givne handel kan gennemføres.

3. TrueMarketValue garanterer at  sælger ikke har adgang til budgivning i auktionen. Alle bud skal være reelle og vores rolle som auctioneer er at facilitere en markedsdreven forhandling som bestemmer den sande markedspris på dagen.

4. Afstemning af salgsaftale og pre-due dilligence før auktionen er afgørende for en gennemsigtig process så alle byder på samme forudsætninger – gennemsigtighed er afgørende for alle parter for at tilsikre en fair og gennemsigtig transaktion.

5. Købere af ejendomme via TrueMarketValue platformen er garanteret anonymitet i processen – forskellige bydere og/eller offentligheden har ikke kendskab til hvem der deltager i auktionsprocessen. TrueMarketValue annoncerer ikke køber, uden købers forudgående godkendelse.

Team

Allan Kehlet Rieck

FOUNDER & CEO

+45 21 79 01 59

Martin Schrøder

CHIEF OPERATING OFFICER

+45 22 88 02 20

Mads Pedersen Søegaard

INVESTMENT ANALYST

+45 40 42 38 58

Grace Kragh

SOME MANAGER

+45 23 71 75 25

Henrik Kirketerp

SENIOR CONSULTANT

+45 40 30 32 02

Max Deletioglu

INVESTMENT ANALYST

+49 170 771 756 5