PRIVACY & COOKIES POLICY - TrueMarketValue

Hvad er cookies?

Denne hjemmeside fungerer bedst, hvis du tillader brug af cookies.

Ved besøg af denne side vil vi muligvis gemme en cookie på din computer. En cookie er en lille tekstfil som sendes fra web-serveren til din browser. Denne cookie gør det muligt for hjemmesiden at indsamle begrænset information fra  browseren om den besøgende.

Hvad, hvis jeg ikke ønsker cookies?

Du er ikke forpligtet til at acceptere cookies fra dette websted, og de fleste browsere giver dig mulighed for at afvise dem. Hvis du ønsker at vide, hvordan du gør dette, skal du se under “Hjælp” i menuen på din browser.

Bemærk venligst, at hvis du afviser cookies, vil visse tjenester eller sider på denne hjemmeside ikke være tilgængelige eller måske ikke fungere efter hensigten.

Privacy Policy & GDPR

TrueMarketValue ønsker at beskytte dine data. Denne tekst beskriver, hvordan vi som dataansvarlig indsamler og behandler dine persondata i forbindelse med brugen af TrueMarketValue.dk og de tilhørende og forbundne online services.

Du bedes læse meddelelsen nøje igennem, så du ved, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine persondata. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os.

1.1 Vi indsamler og behandler følgende typer af persondata om dig:

– IP adresse
– Adfærdsdata på website
– Kontaktinformationer

1.2 Vi behandler persondataene til følgende formål og på det anførte retsgrundlag:

– Mulighed for at kunne besvare henvendelser igennem TrueMarketValue.dk (GDPR art. 6(1)(b))
– Administration af brugerprofiler (GDPR art. 6(1)(b)
– Udsendelse af nyhedsbreve (GDPR art. 6(1)(a))

2.1 Data behandleres adgang til persondata

Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vore vegne. Vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde vores instrukser for opbevaring og behandling af persondata. Det er endvidere vores ansvar, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

2.2 Videregivelse af persondata

Vi videregiver aldrig dine data til tredjepart uden dit samtykke.

3.1 Opbevaringsperiode

Vi opbevarer persondataene, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål, dog højst i:

– Brugerprofiler på TrueMarketValue.dk er gemt indtil brugeren selv beder dem slettet
– Kontaktinformationer givet i forbindelse med nyhedsbreve er gemt indtil brugeren selv beder dem slettet
– Konktaktinformationer og detaljer på forespørgsler er gemt i maksimum 12 måneder fra forespørgslens afslutning

4.1 Dine rettigheder

Du kan med visse lovbestemte undtagelser altid anmode om at få adgang til dine persondata.

Du kan endvidere bede os om at berigtige eller begrænse behandlingen af dine persondata.

Du kan bede om at modtage de af dig afgivne persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vores behandling af dataene sker på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt, som du har indgået med os (dataportabilitet).

Vi sletter dine persondata efter anmodning herom, medmindre vi har hjemmel til at fortsætte behandlingen.

Du kan også indgive en klage til tilsynsmyndigheder såsom Datatilsynet.

Kontakt

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine persondata eller ønsker at udnytte dine rettigheder.