GDPR - TrueMarketValue

Persondatapolitik for TrueMarketValue

TrueMarketValue ApS har fastsat denne persondatapolitik, for at kunne fortælle dig, hvordan vi som dataansvarlig, indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet.

Vi respekterer dit privatliv og dine rettigheder til at beskytte dine personoplysninger. Derfor vil vi sikre lovlig, rimelig og gennemsigtig behandling af dine oplysninger, uanset hvorfra og hvorfor, vi har modtaget dine oplysninger.

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler vi og behandler følgende typer af persondata om dig:

  • IP-adresse
  • Adfærdsdata på website
  • Offentlig tilgængelige kontaktinformationer

Vi behandler persondata til følgende formål og på det anførte grundlag:

  • Administration af brugerprofiler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra b
  • Administration af brugerprofiler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra b
  • Udsendelse af nyhedsbreve, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

Databehandleres adgang til persondata
Vi giver vores samarbejdspartnere adgang til persondata, herunder IT-leverandører, der opbevarer og behandler persondata på vores vegne. Vi giver instrukser for opbevaring og behandling af persondata, som vores samarbejdspartnere og leverandører skal overholde. Det er endvidere vores ansvar, at opbevaring sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Opbevaringsperiode
Din brugerprofil på TrueMarketValue er gemt indtil du selv beder profilen slettet.

Dine kontaktinformationer, givet i forbindelse med nyhedsbreve, er gemt indtil du selv beder informationerne slettet.

Hvis du ikke efterfølgende indgår i en yderligere relation med os, opbevares dine oplysninger som udgangspunkt 1 år fra seneste kontakt.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen:
Ret til at se oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 16
Du kan anmode om, at vi retter urigtige oplysninger om dig

Ret til sletning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17
Du kan anmode om at få slettet oplysninger om dig

Ret til begrænsning af behandling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18
Du kan anmode om at vi begrænser brugen af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 20
Du kan anmode om at få overført dine personoplysninger til dig selv eller en tredjepart

Ret til indsigelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Sådan klager du
Hvis du ønsker at klage, kan du kontakte Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontakt
Hvis du har nogle bekymringer eller spørgsmål til brug af dine personoplysninger, eller i forhold til vores privatlivspolitik eller du ønsker at udnytte dine rettigheder, så er du velkommen til at kontakte os.