VÆRKTØJER - TrueMarketValue

Ejendomme er forskellige

Ejendomme er forskellige, og bør ikke udbydes på samme måde. Ejendomme har forskellige grader af attraktivitet og antallet af potentielle købere varierer meget. Det har vi i TrueMarketValue taget konsekvensen af, og pioneret to udbudsplatforme for at sikre en bedre handel.

Mange købere - TrueMarketValue

Attraktive ejendomme har mange potentielle købere, og det kan være svært at opnå den bedste pris.

UDBUDS-MATERIALE & MARKETING

TrueMarketValue udvikler selv udbudsmateriale og distribuerer til matchende investorer fra egen investordatabase.

TrueMarketValue markedsfører i dagblade og digitalt for at øge kendskabet til ejendommen.

DIGITALT DATARUM & FREMVISNINGER

TrueMarketValue fremlægger al relevant data til potentielle købere. Herved undgås ubehagelige overraskelser i Due Diligence perioden.

TrueMarketValue foretager fremvisninger i samarbejde med sælger.

DIGITAL AUKTION & PLATFORM

TrueMarketValue afholder digitale auktioner hvis forholdende tillader det.

TrueMarketValue har positiv erfaring med digitale auktioner, og stiller systemet til rådighed, samt varetager alt fra systemtræning til afholdelse af auktionen.

KONKURRENCE FORHØJER PRISEN

TrueMarketValue har tidligere løftet salgsprisen op til 8% igennem digital auktion.

En digital auktion er transparent og dokumenteret. Efter vores auktioner føler hverken sælger, køber, eller byder sig snydt.

Logo_darkblue_2022_edit_300ppi

Visse ejendomme har få potentielle købere, og mange bliver solgt for billigt.

UDBUDS-MATERIALE & MARKETING

Udbudsmaterialet distribueres til matchende investorer fra egen investordatabase.

Der markedsføres for at øge kendskabet til ejendommen.

DIGITALT DATARUM & FREMVISNINGER

Vores digitale datarum sikrer transparens, samt risikoen for senere prisafslag  minimeres.

Fremvisninger sker i samarbejde med sælger.

HOLLANDSK AUKTION

En Hollandsk auktion er kendetegnet ved at prisen er faldende. Prisen falder hver hverdag indtil en køber accepterer prisen.

Sælger sætter selv mindsteprisen.

TIDSPRES GIVER INCITAMENT

En faldende pris får alle interesserede købere ud af skjul. Passivitet gavner ingen, heller ikke køber.

En Holandsk auktion fjerner bluffing fra forhandlingerne.